ზოდიაქოს წყვილები რომელთა უთანხმოების მიზეზიც მუდმივად არის ფული

პი­რა­დად ნა­წი­ლობ­რივ ვე­თან­ხმე­ბი ამ აზრს. მარ­თა­ლია, ზე­მოხ­სე­ნე­ბულ ან­და­ზა­ში არა­ფე­რია ნათ­ქვა­მი ბავ­შვე­ბის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ ეს სულ სხვა სა­უბ­რის თე­მაა და აღარ ჩა­ვე­ძი­ე­ბი ამ­ჯე­რად...

დღეს კი ისეთ წყვი­ლებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, ვისი ოჯა­ხუ­რი კონ­ფლიქ­ტის, გან­ხეთ­ქი­ლე­ბი­სა და ძალ­ზე ხში­რად გან­ქორ­წი­ნე­ბის მი­ზე­ზიც უმე­ტეს შემ­თხვე­ვა­ში არის ფული. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მხა­რე რომ ზო­გა­დად, ნე­ბის­მი­ე­რი ოჯა­ხის ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია ამა­ზე არც არა­ვინ და­ვობს, თუმ­ცა ხომ ხდე­ბა ისეც, რომ ცოლ-ქმარს შე­მო­სა­ვა­ლი საკ­მა­რის­ზე მეტი აქვს, მაგ­რამ დავა ფუ­ლის გამო მა­ინც ნო­მერ პირ­ველ პრობ­ლე­მად რჩე­ბა მათ ცხოვ­რე­ბა­ში. ჰოდა, ზუს­ტად ასე­თი ტი­პის წყვი­ლებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ დღეს და გან­ვი­ხი­ლავთ იმას, თუ რა­ტომ აღიქ­ვამს ერთი ინ­დი­ვი­დი მე­ო­რეს მხრი­დან გა­მოვ­ლე­ნილ გო­ნივ­რულ ეკო­ნო­მი­ას სი­ძუნ­წედ, მა­შინ როცა ეს უკა­ნას­კნე­ლი პირ­ვე­ლის მიერ გა­მუდ­მე­ბით გა­მოვ­ლე­ნილ სი­კე­თეს და ხელ­გაშ­ლი­ლო­ბას უნი­ა­თო­ბას ან უთავ­ბო­ლო მფლან­გვე­ლო­ბას უწო­დებს.

ას­ტრო­ლო­გე­ბი ამ მხრივ სამ "მწვა­ვე" დუ­ეტს გა­მო­ყო­ფენ:

1 ვერ­ძი & თხის რქა - ამ წყვილ­ში ორი­ვე მხა­რე უსაშ­ვე­ლოდ ჯი­უ­ტი და "რქი­ა­ნი" რო­მაა ამა­ზე მო­დით დღეს მა­ინც აღარ დავ­კონ­კრეტ­დე­ბი. მაგ­რამ ფი­ნან­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი, მათ­თვის რო­გორც წესი გა­მუდ­მე­ბუ­ლი და სე­რი­ო­ზუ­ლი და­ვის სა­გა­ნია. თხის რქა ბუ­ნე­ბით გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი და პრაქ­ტი­კუ­ლია, ვერძს კი არა­სო­დეს ახა­სი­ა­თებს შიში ხვა­ლინ­დე­ლი დღის გამო. ამას­თან ერ­თად, მის გა­ცო­ფე­ბას ისიც იწ­ვევს, რომ თხის რქა გა­მუდ­მე­ბით ას­წავ­ლის რო­გორ ხარ­ჯოს ეკო­ნო­მი­უ­რად მი­სი­ვე (დიახ, მისი სა­კუ­თა­რი გარ­ჯით!) ნა­შოვ­ნი ფული. ეს კი ვერძს სა­შინ­ლად აღი­ზი­ა­ნებს და აცო­ფებს. თა­ვად იგი იშ­ვი­ა­თად ჩა­ე­რე­ვა თხის რქის ბი­უ­ჯეტ­ში, თუ რა თქმა უნდა, თვი­თონ თხის რქამ არ მის­ცა სა­შუ­ა­ლე­ბა სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა­მებრ ისარ­გებ­ლოს მისი სა­ბან­კო-საკ­რე­დი­ტო ბა­რა­თით. ამ შემ­თხვე­ვა­ში კი თხის რქას უნდა ახ­სოვ­დეს, რომ "ისარ­გებ­ლოს" სი­ტყვის მნიშ­ვნე­ლო­ბას ვერ­ძი მას სრულ­ფა­სოვ­ნად გა­ა­გე­ბი­ნებს.

2 კურო & ლომი - ლო­მის მე­ფუ­რი ბუ­ნე­ბა ითხოვს ფუ­ფუ­ნე­ბა­ში ცხოვ­რე­ბის ელე­მენ­ტებს, რაც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­შუ­ა­ლოს­ტა­ტის­ტი­კუ­რი მამ­რი ლო­მის შემ­თხვე­ვა­ში იმით შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ხა­ტოს, რომ იგი თვე­ში ერთხელ რეს­ტო­რანს და­ხუ­რავს თა­ვი­სი მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი სა­მე­გობ­როს გუ­ლის მო­სა­გე­ბად. ამ ყვე­ლა­ფერს კი მისი მე­ო­ჯა­ხე კურო ცოლი პირ­ქუ­ში გა­მო­მე­ტყვე­ლე­ბი­თა და ხან­გრძლი­ვი, ავ­ბე­დი­თი დუ­მი­ლით უპა­სუ­ხებს. უფრო უა­რე­სა­დაა საქ­მე, როცა ლომი ქა­ლია, კურო კი მა­მა­კა­ცი. ცოლი ლომი ერთ დღე­საც წავა და ჩი­ნე­თის იმ­პე­რი­ის მე­რო­მე­ლი­ღა­ცე დი­ნას­ტი­ის ნა­ქონ ლარ­ნაკ­ში მი­აფშვნი­ტავს ქმრის სამი ან ოთხი თვის და­ნა­ზოგს. ალ­ბათ წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ, ქმა­რი კუ­როს აღ­შფო­თე­ბა ამ ფაქ­ტის შემ­დეგ - ლარ­ნა­კი დი­ვა­ნი მა­ინც იყოს ან სუ­ლაც პუფი ან გემ­რი­ე­ლი ტოლ­მა... ვის რაში სჭირ­დე­ბა ამ­ხე­ლა ფუ­ლის გა­დახ­და ფა­ი­ფუ­რის (თუნ­დაც უნი­კა­ლუ­რი მე­თო­დით დამ­ზა­დე­ბუ­ლის) ლარ­ნაკ­ში? თქმა არ უნდა, ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში ლო­მის თვალ­ში კურო ხეპ­რე და წუ­წუ­რა­ქი კა­ცის იარ­ლიყს მი­ი­კე­რებს. კურო კი თა­ვის მხრივ ლომს აღა­რა­სო­დეს ან­დობს სა­ო­ჯა­ხო ბი­უ­ჯეტს.

3 მშვილ­დო­სა­ნი & ქალ­წუ­ლი - მათი პრობ­ლე­მა მარ­ტო ის კი არაა, რომ ქალ­წუ­ლი ში­ნა­ყუ­დაა, მშვილ­დო­სა­ნი კი მო­ხე­ტი­ა­ლე. ფუ­ლიც ძალ­ზე ხში­რად გახ­დე­ბა მათი ცხა­რე კა­მა­თი­სა და და­ვის მი­ზე­ზი. მშვილ­დო­სა­ნი ბუ­ნე­ბით კო­ლექ­ტი­ვის­ტია, სა­მე­გობ­როს სული და გული. ამი­ტომ იგი არა­სო­დეს ეტყვის უარს დახ­მა­რე­ბა­ზე რო­მე­ლი­მე მე­გო­ბარს, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა სულ რა­ღაც სამი სა­ა­თის წინ ჰყავ­დეს და­მე­გობ­რე­ბუ­ლი. ქალ­წულს, რაღა თქმა უნდა, ასე­თი საქ­ცი­ე­ლი აბ­სო­ლუ­ტურ ბავ­შვო­ბად ეჩ­ვე­ნე­ბა. თუმ­ცა, მშვილ­დოს­ნის ჭკუ­ა­ზე მოყ­ვა­ნას გა­უ­თა­ვე­ბე­ლი შე­გო­ნე­ბე­ბი­თა და კრი­ტი­კით სა­პი­რის­პი­რო შე­დე­გამ­დე შე­უძ­ლია მხო­ლოდ მი­იყ­ვა­ნოს სი­ტუ­ა­ცია. ის­რი­ა­ნი უბ­რა­ლოდ და მარ­ტი­ვად აორ­თქლდე­ბა რა­ღაც პე­რი­ო­დი ქალ­წუ­ლის ცხოვ­რე­ბი­დან, რათა სა­კუ­თა­რი შე­მო­სა­ვა­ლი და ნერ­ვე­ბი ერ­თნა­ი­რი წარ­მა­ტე­ბით "გა­ა­ნი­ა­ვოს".

წყარო: ambebi.ge/astrology/
387
1 წლ, 7 თ წინ