TOP სამი სუპერეჭვიანი ქმარი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

"ჩვენ­ზეც და­წე­რეთ", "რა­ტომ გა­მოგვტო­ვეთ" ან პი­რი­ქით... ამი­ტომ გა­და­წყვი­ტე სუ­პე­რეჭ­ვი­ა­ნი ცო­ლე­ბის შემ­დეგ, ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის­კენ ყვე­ლა­ზე მე­ტად მიდ­რე­კი­ლი სამი მამ­რის შე­სა­ხე­ბაც გე­სა­უბ­როთ... სა­ინ­ტე­რე­სოა, ვის კან­დი­და­ტუ­რას ელით ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში სა­ნამ გუ­ლის­ფან­ცქა­ლით ჩა­ი­კი­თხავთ სტა­ტი­ას ბო­ლომ­დე? მაშ ასე და­ვი­წყოთ:

ლომი – მისი ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა სი­ა­მა­ყის მა­ღალ კო­ე­ფი­ცი­ენტს და გა­მოკ­ვე­თილ თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბას ეფუძ­ნე­ბა. ლომს გუ­ლის სიღ­რმე­ში ღა­ლატ­ზე ფიქ­რიც კი ზა­რავს. იგი ამ ფაქტს უბ­რა­ლოდ წარ­მო­სახ­ვა­შიც არ და­უშ­ვებს, თუმ­ცა სწო­რედ ეს შიში აი­ძუ­ლებს მას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს ზუს­ტი ან­გა­რი­ში მოს­თხო­ვოს რა­ტომ და­ი­კარ­გა მთე­ლი სა­ა­თით ,როცა თქვა, რომ სულ რა­ღაც 45 წუთი გრძელ­დე­ბო­და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რა. ვი­თომ არა­ფე­რი, მაგ­რამ აი, ის 15 წუთი ხიჭ­ვი­ვით რომ ესო­ბა გულ­ზე და რა ქნას ჯუნ­გლე­ბის მბრძა­ნე­ბელ­მა? დიახ, ლომი სა­ოც­რად ეჭ­ვი­ა­ნია, თუმ­ცა თა­ვად ამ გრძნო­ბის აშ­კა­რად გა­მო­ხატ­ვას ყო­ველ­თვის გა­ურ­ბის და ერი­დე­ბა. მით უმე­ტეს სა­ხალ­ხოდ. ღრი­ა­ლი იცო­ცხლე ნე­ბის­მი­ერს უყ­ვარს და გა­მოს­დის ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ვი­საც ჰქვია, მაგ­რამ იმი­ჯი და რე­პუ­ტა­ცია ეს ის თე­მაა, რო­მელ­საც არც ერთი თავ­მოყ­ვა­რე ლომი არ გა­და­ახ­ტე­ბა თავ­ზე, თუნ­დაც ყვე­ლა­ზე მძაფ­რი ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის გამო.

მო­რი­ე­ლი – მას შე­უძ­ლია საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, იმა­ზე დიდი ხნით ადრე და­უ­წყოს დევ­ნა და თვალ­თვა­ლი, სა­ნამ ეს უკა­ნას­კნე­ლი მო­რი­ე­ლი მამ­რის არ­სე­ბო­ბას აღ­მო­ა­ჩენს ჰო­რი­ზონტზე. მო­რი­ე­ლი ყო­ველ­თვის თა­ვად ირ­ჩევს მსხვერ­პლს, დიახ დიახ არ მო­გეს­მათ – მსხვერ­პლს! ქალი მო­რი­ე­ლის ხელ­ში ყო­ველ­თვის მსხვერ­პლია, რო­მელ­საც აქვს ორი გზა ან და­მორ­ჩილ­დეს მას ნე­ბა­ყოფ­ლო­ბით ან ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის მძაფრ ცე­ცხლში დაწ­ვა მი­ე­სა­ჯოს. მო­რი­ე­ლი ყვე­ლა­ზე და ყვე­ლა­ფერ­ზე ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის­კე­ნაა მიდ­რე­კი­ლი. იგი არამ­ხო­ლოდ საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლის ფა­რულ თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლებ­ზე (აშ­კა­რას ვინ გა­ბე­დავს, თუ ორი თავი არ აქვს) ეჭ­ვი­ა­ნობს, არა­მედ ამ უკა­ნას­კნე­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა, და­ქა­ლე­ბი და ოჯა­ხის წევ­რე­ბიც კი აღი­ზი­ა­ნებს ხან. იმი­ტომ რომ ისი­ნი საყ­ვა­რელ არ­სე­ბას­თან გა­სა­ტა­რე­ბელ წუ­თებს ისა­კუთ­რე­ბენ და არ­თმე­ვენ მას.

მშვილ­დო­სა­ნი – ალ­ბათ გიკვრით რა­ტომ მოხ­ვდა ერთი შე­ხედ­ვით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­მოყ­ვა­რე, ლი­ბე­რა­ლუ­რი და თა­ვად არ­ცთუ მა­ინ­ცდა­მა­ინც დიდი ერ­თგუ­ლე­ბის უნა­რით სა­ხელ­გან­თქმუ­ლი მშვილ­დო­სა­ნი ეჭ­ვი­ა­ნი მამ­რე­ბის სი­ა­ში. ახ­ლა­ვე აგიხ­სნით სი­ტუ­ა­ცი­ის არსს – საქ­მე იმა­შია, რომ მშვილ­დოს­ნის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მა­მა­კა­ცებ­ში ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის მძაფ­რი შე­მო­ტე­ვე­ბი, ერ­თობ არა­ორ­დი­ნა­ლუ­რად ვლინ­დე­ბა. იგი ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას მა­შინ იწყებს, როცა ურ­თი­ერ­თო­ბა დამ­თავ­რე­ბუ­ლია და მას "ყო­ფი­ლის" სტა­ტუ­სი აქვს მკაც­რად გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი. ნე­ბის­მი­ე­რი ჭკუ­ათ­მყო­ფე­ლი მამ­რი ასეთ დროს გვერ­დზე გად­გო­მას და ახა­ლი ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტის მო­ნახ­ვას არ­ჩევს ალ­ბათ, მით უმე­ტეს, როცა მისი ერთ დროს საყ­ვა­რე­ლი ქალი სუ­ლაც არ იტან­ჯე­ბა მარ­ტო­ო­ბით და ახა­ლი მე­წყვი­ლეც ჰყავს ნა­პოვ­ნი.; მაგ­რამ მშვილ­დო­სა­ნი რისი მშვილ­დო­სა­ნია, თუკი ძნე­ლად "მო­სა­ჩან­გლ" და რთულ სა­მიზ­ნე­ებს არ მო­ე­ბღა­უ­ჭა. ასე რომ იგი მონ­დო­მე­ბით იწყებს ის­რე­ბის ლეს­ვას, მხო­ლოდ მა­შინ, როცა "ყო­ფი­ლის" სტა­ტუ­სი მი­ე­კე­რე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
448
1 წლ, 11 თ წინ