TOP 3 ზოდიაქოს ნიშანი, რომელთა მტრობასაც მეგობრობა სჯობს, რადგან მოწინააღმდეგეს ანადგურებენ

სი­ცო­ცხლეს ამოკ­ლებს და რომ ბრა­ზი, ან ბოღ­მა ყვე­ლა­ზე სა­შიშ ონ­კო­ლო­გი­ურ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე უფრო სა­ში­შია ნე­ბის­მი­ე­რის­თვის. თუმ­ცა მა­ინც არ­სე­ბო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვის­თვი­საც ბრძო­ლა პრო­ფე­სი­ულ თუ პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი რა­მაა. ამას­თან ერ­თად, ბევრ მათ­განს კონ­კუ­რენ­ცი­ის გა­წე­ვის ხე­ლოვ­ნე­ბა ლა­მის ხა­სი­ათ­ში აქვს გა­და­სუ­ლი და იბ­რძვის იქაც, სა­დაც სუ­ლაც არ არის სა­ჭი­რო ბრძო­ლა. შე­სა­ბა­მი­სად, თუ თქვენ რო­გორც იტყვი­ან, "ორი თავი არ გაქვთ" არ გირ­ჩევთ ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლილ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­თან გა­დაკ­ვე­თას ან და­პი­რის­პი­რე­ბას.

ვერ­ძი - პლა­ნე­ტა მარ­სი, რო­მე­ლიც ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქოს მარ­თვას მუდ­მი­ვი ბრძო­ლის ჟინს და შე­მარ­თე­ბას უზ­რუნ­ველ­ჰყოფს ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის ხა­სი­ათ­ში. ამი­ტომ უკონ­კუ­რენ­ტო, ან და­ბალ­კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნი გა­რე­მო ვერ­ძის­თვის მო­სა­წყე­ნი და უინ­ტე­რე­სოა. იგი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი მებ­რძო­ლია, მაგ­რამ უჭირს სტრა­ტე­გი­უ­ლი და­გეგ­მვი­სას. ამი­ტომ ხში­რად ბევ­რად უფრო სუს­ტი და გო­ნებ­რი­ვად გამ­ჭრი­ა­ხი ხალ­ხი უგებს ჭკუ­ა­ში. თუმ­ცა, ღმერ­თმა ნუ ქნას, რომ ვერძმა ეს გა­აც­ნო­ბი­ე­როს, მერე ვაი ამ "გა­მარ­ჯვე­ბულს".

ლომი - ლი­დე­რუ­ლი სუ­ლის, ამა­ყი და თავ­მოყ­ვა­რე ინ­დი­ვი­დია. მას მოს­წონს უფ­რო­სო­ბა, მოს­წონს მარ­თვა და დო­მი­ნი­რე­ბა. რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, ეს მას შე­სა­ნიშ­ნა­ვად გა­მოს­დის. თუმ­ცა, ხში­რად ვერ იტანს კონ­კუ­რენ­ტებს და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ცდი­ლობს მის სი­ახ­ლო­ვეს უფრო მცოდ­ნე, კომ­პე­ტენ­ტუ­რი ან გა­მოც­დი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ნაკ­ლე­ბად გა­ა­ჭა­ჭა­ნოს. თუ მა­ინც ისე მოხ­და, რომ ლომს მე­ფის სა­ვარ­ძელ­ში შე­ე­ცი­ლეთ, მერ­წმუ­ნეთ, მალე და­ემ­შვი­დო­ბე­ბით არამ­ხო­ლოდ სამ­სა­ხურს არა­მედ რე­პუ­ტა­ცი­ას და ნდო­ბას სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან თქვე­ნი პერ­სო­ნის მი­მართ. ამ ყვე­ლა­ფერს კი ლომი უზ­რუნ­ველ­ჰყოფს ოს­ტა­ტუ­რად.

მო­რი­ე­ლი - ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში მტე­რი და იშ­ვი­ა­თი სა­ი­მე­დო მე­გო­ბა­რია. თუმ­ცა, ესეც მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუკი მისი და თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი მკვეთ­რად არ გა­და­იკ­ვე­თე­ბა. მო­რი­ე­ლი ფრთხი­ლი, ჭკვი­ა­ნი, ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რი და წინ­და­ხე­დუ­ლია. ფაქ­ტობ­რი­ვად "ეშ­მაკ­ზე ერთი დღით ად­რეა და­ბა­დე­ბუ­ლი". ამი­ტომ, თუკი ისე მოხ­და, რომ მი­ზან­ში ამო­გი­ღოთ და არ მო­ე­წო­ნეთ, მერ­წმუ­ნეთ თქვენ­გან შე­უმ­ჩნევ­ლად და მუ­დამ ეყო­ლე­ბით "რენტგენ­ზე გაყ­ვა­ნი­ლი". ხოლო თუ ისე მოხ­და, რომ ღიად გა­ბე­დეთ მას­თან და­პი­რის­პი­რე­ბა ... არა, არა ხმა­უ­რი­ან სკან­დალს და კონ­ფლიქტს ამა­ოდ და­ე­ლო­დე­ბით. სა­მა­გი­ე­როდ, სწო­რედ მა­შინ, როცა თქვენ ეს წყე­ნა აღარც კი გე­მახ­სოვ­რე­ბათ, მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­და­გიხ­დით იგი სა­მა­გი­ე­როს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
435
1 წლ, 9 თ წინ