TOP სამი ყველაზე მხიარული ზოდიაქოს ნიშანი

მიდ­რე­კი­ლია გარ­კვე­უ­ლი ხა­სი­ა­თის ცვა­ლე­ბა­დო­ბის­კენ, დეპ­რე­სი­უ­ლო­ბი­სა და ბუ­ზღუ­ნის­კენ. თუმ­ცა, ისე­თი ინ­დი­ვი­დე­ბიც არ­სე­ბო­ბენ, რო­მელ­თაც არა­სო­დეს ეკარ­გე­ბათ ცხოვ­რე­ბის ხა­ლი­სი და ყო­ველ­თვის ინარ­ჩუ­ნე­ბენ ოპ­ტი­მის­ტურ გან­წყო­ბას ცხოვ­რე­ბის ნე­ბის­მი­ერ მო­მენ­ტში. ასე­თი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი კი სულ სა­მია:

ტყუ­პი - პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს მარ­თავს, თა­ვის შვი­ლებს უსა­ზღვრო კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბა­სა და ცვა­ლე­ბად ხა­სი­ათს ანი­ჭებს. ტყუ­პი ხში­რად ნერ­ვო­ტუ­ლე­ბი, ფი­ცხე­ბი და მო­უთ­მენ­ლე­ბი არი­ან, მაგ­რამ არამც და არამც აპა­თი­უ­რე­ბი და პე­სი­მის­ტე­ბი. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს ხში­რად ბრალს სდე­ბენ ზე­და­პი­რუ­ლო­ბა­სა და გულ­გრი­ლო­ბა­ში, თუმ­ცა ეს ასე არ გახ­ლავთ. ტყუპ­ზე უკეთ არა­ვინ იცის, რო­გო­რი წარ­მა­ვა­ლია ცხოვ­რე­ბა და რომ ნე­ბის­მი­ე­რი და­დე­ბი­თი მო­მენ­ტი ყო­ველ­თვის უნდა გა­მო­ი­ყე­ნო.

მშვილ­დო­სა­ნი - ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს შო­რის თა­მა­მად შეგ­ვიძ­ლია მი­ვა­კუთ­ვნოთ "ოპ­ტი­მიზ­მის დე­დის" სა­პა­ტიო სტა­ტუ­სი. მშვილ­დოს­ნებს პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რი მარ­თავთ, რის გა­მოც ამ ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­მა­ტე­ბუ­ლია ცხოვ­რე­ბის სა­უ­კე­თე­სო მხრი­დან და­ნახ­ვის სურ­ვი­ლი და მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა. ისი­ნი მას­შტა­ბუ­რად აზ­როვ­ნე­ბენ და იშ­ვი­ა­თად დარ­დო­ბენ წვრილ­მა­ნებ­ზე. მშვილ­დო­სა­ნი მუ­დამ ხა­ლი­სი­ა­ნი და მო­ღი­მა­რია, არ უყ­ვარს სა­კუ­თარ პრობ­ლე­მებ­ზე სხვას­თან სა­უ­ბა­რი და მუ­დამ იმას ცდი­ლობს, რომ იქეთ გა­ამ­ხი­ა­რუ­ლოს სხვე­ბი თუკი ვინ­მე ცუდ გუ­ნე­ბა­ზე მყო­ფი ნახა.

მერ­წყუ­ლი - მერ­წყუ­ლის ნიშ­ნით ყვე­ლა­ზე მე­გობ­რუ­ლი, ჰუ­მა­ნუ­რად მო­აზ­როვ­ნე და კონ­ტაქ­ტუ­რი ინ­დი­ვი­დი ევ­ლი­ნე­ბა ქვე­ყა­ნას. მერ­წყუ­ლებს არ უყ­ვართ აგ­რე­სია, ჩხუ­ბი და ომი. ისი­ნი გა­მუდ­მე­ბით ცდი­ლო­ბენ, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი ერ­თმა­ნეთს და­ა­კავ­ში­რონ, შე­ა­რი­გონ და ზო­გა­დად ქა­და­გე­ბენ სა­ყო­ველ­თაო ძმო­ბა­სა და ერ­თო­ბას. მერ­წყუ­ლის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი მე­გობ­რე­ბი, კარ­გი მე­სა­ი­დუმ­ლე­ე­ბი და მრჩე­ვე­ლე­ბი არი­ან. ისი­ნი ყო­ველ­თვის მზად არი­ან დახ­მა­რე­ბის ხელი გა­უ­წო­დონ გა­ჭირ­ვე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს და ხა­სი­ა­თი გა­მო­უ­კე­თონ ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ სტრეს­ში მყოფთ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
578
1 წლ, 10 თ წინ