როგორ ესმით ზოდიაქოს ნიშნებს სიტყვა „ერთგულება“

თუმ­ცა იქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, თუ რო­გორ ეს­მით ადა­მი­ა­ნებს სი­ტყვა ერ­თგუ­ლე­ბა ვფიქ­რობ, ად­ვი­ლი იქ­ნე­ბა ზო­გა­დი დას­კვნის გა­მო­ტა­ნა.

ვერ­ძი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ უყ­ვარს.

კურო - ერ­თგუ­ლია, თუკი ეჩ­ვე­ვა.

ტყუ­პი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ სა­ინ­ტე­რე­სოდ მი­აჩ­ნია.

კირჩხი­ბი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ ტან­ჯავს.

ლომი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ მი­სით აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლია.

ქალ­წუ­ლი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ კომ­ფორ­ტუ­ლად გრძნობს თავს.

სას­წო­რი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ მო­ხიბ­ლუ­ლია.

მო­რი­ე­ლი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ აღელ­ვებს.

მშვილ­დო­სა­ნი - ერ­თგუ­ლი,ა სა­ნამ არ ავიწ­რო­ე­ბენ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბით.

თხის რქა - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ რეს­პექ­ტა­ბე­ლუ­რად მი­აჩ­ნია.

მერ­წყუ­ლი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ აინ­ტრი­გებს.

თევ­ზე­ბი - ერ­თგუ­ლია, სა­ნამ მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბა არ­სე­ბობს.

წყარო; ambebi.ge/astrology/
513
1 წლ, 11 თ წინ