დაუჯერებლად თავხედი 3 ქალი - ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

არ­სე­ბო­ბენ მან­დი­ლოს­ნე­ბი რო­მელ­თაც ხში­რად აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბათ დე­ფი­ნი­ცია "სუს­ტი სქე­სი".. დიახ, დღეს ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა­ზე თავ­ნე­ბა ქა­ლე­ბის სა­მე­ულს გა­გაც­ნობთ და თუ რო­მე­ლი­მე მათ­გან­ში სა­კუ­თა­რი თავი ამო­ი­ცა­ნით, სა­სურ­ვე­ლი იქ­ნე­ბა ას­ტრო­ლო­გებს კი არ მი­ა­ყა­როთ ქო­ქო­ლა - არა­მედ ვე­ნე­რას და მთვა­რის ფუნ­ქცი­ე­ბი გა­აძ­ლი­ე­როთ თქვენ­ში. მერ­წმუ­ნეთ ეს მეტ ქა­ლუ­რო­ბას და სი­ნა­ზეს შეგ­ძენთ, ჰოდა საპ­რე­ტენ­ზი­ოც ჩვენ­თან არა­ფე­რი გექ­ნე­ბათ

ვერ­ძი - იშ­ვი­ა­თად შეხ­ვდე­ბით ნაზ, დიპ­ლო­მა­ტი­ურ და დამთმობ ქალს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ში. თუკი საქ­მე მა­ღალ­გან­ვი­თა­რე­ბულ ინ­დი­ვიდ­თან გვაქვს, მან შე­საძ­ლოა გარ­კვე­ულ დო­ნემ­დე თავი მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ი­კა­ვოს უხე­შო­ბის­გან, როცა რამე მის­თვის მი­სა­ღე­ბი სცე­ნა­რით არ ვი­თარ­დე­ბა, მაგ­რამ ძი­რი­თად შემ­თხვე­ვა­ში ვერ­ძე­ბი უტაქ­ტო, უა­პე­ლა­ციო და ან­ჩხლი ქა­ლე­ბის კა­ტე­გო­რი­ას გა­ე­კუთ­ვე­ბი­ან. ისი­ნი მა­მა­კაც­საც არ და­უ­დე­ბენ ტოლს ჩხუბ­სა და ბილ­წსი­ტყვა­ო­ბა­ში, თუკი წყო­ბი­დან საკ­მა­რი­სად გა­მო­იყ­ვანს ვინ­მე. ვერძს მხო­ლოდ თა­ვი­სი სი­მარ­თლე გა­აჩ­ნია და სჯე­რა ამის, ამი­ტომ გაბ­რა­ზე­ბულს აჯო­ბებს არა­სო­დეს შე­ე­კა­მა­თოთ. სულ ერ­თია, მა­ინც ვე­რა­ფერს შე­ას­მე­ნი­ნებთ.

კირჩხი­ბი - კირჩხი­ბებს შო­რის ვხვდე­ბით რო­გორც უზო­მოდ ქა­ლურ, ნაზ და უმ­წეო არ­სე­ბებს, ისე სრულ­ფა­სო­ვან მე­გე­რებ­საც, რომ­ლის ხელ­შიც აჯო­ბებს არც ერთი მამ­რო­ბი­თი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი არა­სო­დეს ჩა­ვარ­დეს. კირჩხი­ბი ქალი გა­მა­ოგ­ნებ­ლად მოქ­ნი­ლი, სა­ში­ში და შუ­რის­მა­ძი­ე­ბე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს თუკი საქ­მე მის ინ­ტე­რე­სებს შე­ე­ე­ხე­ბა. ამას­თან ერ­თად, მას შე­უძ­ლია ყვე­ლა­ფერ­ზე მო­ა­წე­როს ხელი, თუ კუ­თხე­ში მი­ა­ყე­ნებთ და გა­მო­სა­ვალს აღარ და­უ­ტო­ვებთ. ცუდ ხა­სი­ათ­ზე მყოფს კი (რაც მთვა­რის ფა­ზებ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი) ჯობს არ­სად გა­და­ე­ყა­როთ. მი­წას­თან გა­გას­წო­რებთ ცი­ნიზ­მით და უტი­ფა­რი კო­მენ­ტა­რე­ბით.

მშვილ­დო­სა­ნი - ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის არც მდედ­რო­ბით არც მამ­რო­ბი­თი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი არ გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბით. მშვილ­დო­სა­ნი ცე­ცხლის ნი­შა­ნია, თუმ­ცა კი­დევ ერთი ცე­ცხლის ნიშ­ნის - ვერ­ძის­გან გან­სხვა­ვე­ბით მას ცოტა უფრო მეტი მოთ­მი­ნე­ბის უნა­რი ახა­სი­ა­თებს, როცა საქ­მე სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვას ეხე­ბა. მაგ­რამ ეს საკ­მა­რი­სი არ არის ხან კონ­ფლიქ­ტის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად. საქ­მეს არ­თუ­ლებს ასე­ვე მშვილ­დოს­ნის უაზ­რო პირ­და­პი­რო­ბა, ის ყო­ველ­თვის ამ­ბობს იმას რა­საც ფიქ­რობს და აკე­თებს იმას რაც თავ­ში მოს­დის ან სა­ჭი­როდ მი­აჩ­ნია. ვერ იტანს შე­ზღუდ­ვებს და მით უმე­ტეს ვერ იტანს, როცა ვინ­მე მენ­ტო­რუ­ლი ტო­ნით არი­გებს ჭკუ­ას. ამი­ტომ მშვილ­დო­სა­ნი ქა­ლე­ბი ვერძთან და კირჩხიბ­თან ერ­თად, ჩვე­ნი სა­მე­უ­ლის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ად­გილს იკა­ვე­ბენ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
564
1 წლ, 11 თ წინ