როგორ შევურჩიოთ კვების რაციონი ბავშვს ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

როცა პა­ტა­რე­ბი მშობ­ლებს სე­რი­ო­ზულ თავ­სა­ტეხს უჩე­ნენ კვე­ბის კუ­თხით. რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ინ­ტერ­ნეტ-სივ­რცე შე­სა­ნიშ­ნა­ვად გა­ამ­ხი­ა­რუ­ლა ზღვა­ში შვი­ლის უკან თეფ­შით მა­დე­ვა­რი დე­დის ფო­ტო­მაც, რო­მე­ლიც ჩემი აზ­რით, და დიდი ალ­ბა­თო­ბით, კირჩხი­ბის ნიშ­ნით უნდა ყო­ფი­ლი­ყო და­ბა­დე­ბუ­ლი. ის "იდუ­მა­ლი" შვი­ლი კი არც მეტი არც ნაკ­ლე­ბი ქალ­წუ­ლის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის იქ­ნე­ბო­და. ეს რა თქმა უნდა, ხუმ­რო­ბით, ისე კი ას­ტრო­ლო­გე­ბი საკ­მა­ოდ კონ­კრე­ტულ მი­ნიშ­ნე­ბებს იძ­ლე­ვი­ან იმის შე­სა­ხებ სა­ჭი­როა თუ არა ბავ­შვს და­ვა­ძა­ლოთ საჭ­მე­ლი და ზო­გა­დად, რა სა­ხის რა­ცი­ო­ნი აჯო­ბებს მო­ვუ­მა­რა­გოთ მას.

ასე მა­გა­ლი­თად - ცე­ცხლის სტი­ქი­ის ბავ­შვე­ბი ანუ ვერ­ძე­ბი, ლო­მე­ბი და მშვილ­დოს­ნე­ბი ჰი­პე­რაქ­ტი­უ­რო­ბი­თა და ენერ­გი­უ­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. მათ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ბევ­რი რკი­ნის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტი, ხილი და ბოსტნე­უ­ლი. ასე­თი ბავ­შვე­ბი უმა­დო­ბას არა­სო­დეს უჩი­ვი­ან, თუმ­ცა თა­მა­შით გარ­თუ­ლებს ხში­რად ავი­წყდე­ბათ ჭამა. შე­სა­ბა­მი­სად, მშო­ბელს მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რა­დღე­ბა მო­ე­თხო­ვე­ბა, რომ შვი­ლის კვე­ბის რე­ჟი­მი გარ­კვე­ულ გრა­ფიკს და­უქ­ვემ­დე­ბა­როს. ხში­რად ცე­ცხლის ნიშ­ნის ბავ­შვებს კომ­პი­უ­ტერ­თან ან თა­მა­შის პრო­ცეს­ში მოს­წონთ საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბა, რაც ასე­ვე და­უშ­ვე­ბე­ლია!

რაც შე­ე­ხე­ბათ მი­წის სტი­ქი­ის ნიშ­ნებს - კუ­რო­ებს, ქალ­წუ­ლებ­სა და თხის რქებს , მათ შო­რის გან­სხვა­ვე­ბულ ინ­დი­ვი­დებს ვხვდე­ბით. მა­შინ როცა კურო საკ­მა­ოდ ღორ­მუ­ცე­ლა და გურ­მა­ნი ბავ­შვია, ქალ­წუ­ლის მშო­ბელს გა­მუდ­მე­ბით უწევს შვი­ლის პრე­ტენ­ზი­უ­ლო­ბას­თან შე­გუ­ე­ბა. ქალ­წუ­ლი ბავ­შვე­ბი უმა­დო­ბით ნაკ­ლე­ბად გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან, თუმ­ცა მათ აქვთ სპე­ცი­ფი­კუ­რი მიდ­რე­კი­ლე­ბე­ბი კვე­ბა­ში რაც ხში­რად ხდე­ბა მშობ­ლის­თვის დიდი "თა­ვის ტკი­ვი­ლის" მი­ზე­ზი. რაც შე­ე­ხე­ბა თხის რქას, ის ხში­რად იტან­ჯე­ბა ცუდი მა­დით პა­ტა­რა ასაკ­ში, ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლია, ამ­გვა­რი ბავ­შვე­ბის რა­ცი­ონ­ში ბევ­რი ვი­ტა­მი­ნე­ბით გა­ჯე­რე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბი შე­ვი­ტა­ნოთ.

წყლის სტი­ქი­ის ბავ­შვე­ბი თევ­ზე­ბი, კირჩხი­ბე­ბი და მო­რი­ე­ლე­ბი ხში­რად დიდი დო­ზით გურ­მა­ნე­ბი არი­ან და არ­ცთუ იშ­ვი­ა­თად ახა­სი­ა­თებთ წო­ნის მა­ტე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა. ამი­ტომ მშო­ბელს მო­ე­თხო­ვე­ბა ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ პა­ტა­რას ზედ­მე­ტად მსუ­ყე, ქო­ლეს­ტე­რი­ნით მდი­და­რი და გა­ჯე­რე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბი დო­ზი­რე­ბუ­ლად მი­ა­წო­დოს. რათა სა­მო­მავ­ლოდ თა­ვი­დან აი­ცი­ლოს მათ­ში წო­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი.

და­ბო­ლოს, ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის ნიშ­ნებს ტყუპს, სას­წო­რებ­სა და მერ­წყუ­ლებს ცე­ცხლის ნიშ­ნე­ბის მსგავ­სად, ჰი­პე­რაქ­ტი­უ­რო­ბა ახა­სი­ა­თებთ. თუმ­ცა, ბევ­რი მათ­გა­ნი ასე­ვე მო­მა­ტე­ბუ­ლი გო­ნებ­რი­ვი აქ­ტი­ვო­ბი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რის ხარ­ჯზეც თქვენს "ჰა­ე­რო­ვან შვილს" ბევ­რი თხი­ლე­უ­ლი და ისე­თი ტი­პის სა­სარ­გებ­ლო პრო­დუქ­ტი უნდა მო­უ­მა­რა­გოთ, რო­მე­ლიც ტვი­ნის აქ­ტი­ვო­ბას მაქ­სი­მა­ლუ­რად უწყობს ხელს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
411 ნახვა
1-05-2022, 14:46