ადვოკატი

ადვოკატი

ლევან ნათალიშვილი არის ადვოკატი და ფსიქოლოგი რომოლსაც შეუძლია ლეგალური დახმარება გაგიწიოთ სხვადასხვა დარგებში. ლევან ნათალიშვილს აქვს სადოქტორო ხარისხი იურიდიულში ამერიკიდან. მას აგრეთვე აქვს ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში ნიუ იურკის უნივერსიტეტებიდან. ლეგალური მომსახურეობა არის ხელსაყრელ ფასებში და გარკვეულ საკითხებში კონსულტაცია უფასოა. ლევან ნათალიშვილს აქვს ფართო პრაქტიკა რომელიც მოიცავს ემიგრაციულ, კრიმინალურ, საოჯახო, საცხოვრებელ და სამსახურთან დაკავშირებულ დაზიანებებს.

მომსახურება:

საემიგრაციო
ლევან ნათალიშვილს აქვს ფართო პრაკტიკა საემიგრაცის მომსახურეობაში. ლევან ნათალიშვილის ოფისს აქვს წარმატებით დასრულებული მრავალი საქმეები. ლევან ნათალიშვილს ააქვს პრაკტიკაში საქმეები როგორიც არის დეპორტაცია, ოჯახის გაერთიანება, ექსტრა-ორდინალური გზით გრინ კარტის მიღებები, და სხვა.

ვიზები
ლევან ნათალიშვილი ეხმარება პოტენციურ იმიგრანტებს საქართველოდან და სხვა ქვეყნებიდან სკაიპის მეშვეობით ვიზებთან დაკავშირებით.

კრიმინალი
უმთავრესად როდესარ კრიმინალური საქმეა აღძრული, საემიგრაციოც მალე ერთვება თუ ადამიანი არ არის მოქალაქე. გრიინ კარტი როგორც ესეთი არ შველის და შეიძლება, დამოკიდებული დანაშაულზე, გრინ კარტიც ჩამოერთვას. ლევან ნათალიშვილს ააქვს ამ საკითხში გამოცდილება და შეუძლია დახმარება გაგიწიოთ.

გაშორება
ლევან ნათალიშვილი აგვარებს განშორების საქმეებს ფრიად სწრაფად და ხელსაყრელ ფასებში.

პენსიები
ლევან ნათალიშვილის ოფისში შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია და დახმარება პენსიასთან დაკავშირებით აშშ-ში.

თარგმნა
აქვე კეთდება თარგმნები საემიგრაციო ესევე როგორც სხვა საქმეებთას დაკავშირებითდა აგრეთვე ნოტარიუსის მომსახურება.

Levan Natalishvili
Attorney at Law
225 Broadway, Suite 630
New York, NY 10007

1815 Avenue U, 2nd Floor
Brooklyn, NY 11229

Tel: (212)791-7500
Fax: (646)365-3134
[email protected]
www.advocatesnow.com


CONFIDENTIALITY NOTICE: This message is for the named person's use only. It may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any erroneous transmission. If you receive this message in error, please immediately destroy it and notify the sender. You must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, or copy any part of this message if you are not the intended recipient.
8К
4 წლ, 7 თ წინ